« Zpět na do kalendáře


Téma Čistý pohled
Přednášející Frank Kruse
Začátek 8. 12. 2014 19:00 hod.
Konec 9. 12. 2014 20:30 hod.
Místo konání kpt. Jaroše 110
Vstupné 70,- Kč
Pořádá Klatovy
Kontakt 724 954 418 Olga

Srdečně Vás zveme na interní přednášky Franka Kruse do Klatov.

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.