« Zpět na do kalendáře


Téma Uplatnění Diamantové cesty v každodenním životě
Přednášející Karel Kindl
Začátek 22. 6. 2017 19:00 hod.
Konec 22. 6. 2017 21:30 hod.
Místo konání kpt. Jaroše 110
Vstupné 80,- Kč
Pořádá Klatovy
Kontakt Oli 724 954 418

Srdečně vás zveme na přednášku Karla Kindla na téma: Uplatnění Diamantové cesty v každodenním životě

začátek v 19hod

po 18 hod bude v centru připravená večeře

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.