« Zpět na do kalendáře


Téma Karma
Přednášející Frank Kruse
Začátek 7. 6. 2017 19:00 hod.
Konec 7. 6. 2017 22:00 hod.
Místo konání kpt. Jaroše 110
Vstupné 80,- Kč
Pořádá Klatovy
Kontakt Oli 724 954 418

Srdečně vás zveme na přednášku

začátek v 19hod

po 18 hod bude v centru připravená večeře

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.