« Zpět na do kalendáře


Téma Karma - příčina a následek
Přednášející Manfred Kessler
Začátek 24. 3. 2022 19:30 hod.
Konec 24. 3. 2022 21:30 hod.
Místo konání T. G. Masaryka 7
Vstupné 80,- Kč
Pořádá Kladno
Kontakt 608653537 Michala
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.