« Zpět na do kalendáře


Přednášející Denes Andras
Začátek 9. 5. 2016 20:00 hod.
Konec 9. 5. 2016 21:30 hod.
Místo konání Váňova 664, 2. patro
Pořádá Kladno

Srdečně Vás zveme na interní přednášku maďarského učitele Denese Andrase. Informace budou upřesněny.

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.