« Zpět na do kalendáře


Přednášející Karolína Pospíšilová
Začátek 29. 5. 2014 19:00 hod.
Konec 29. 5. 2014 21:00 hod.
Místo konání Václavské nám. 1

Zveme vás na přednášku Karolíny Pospíšilové co buddhistického centra v Příbrami – Václavské nám. 1

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.