« Zpět na do kalendáře


Přednášející 14. Šamarpa, 17. Karmapa, Lama Ole Nydahl
Začátek 7. 6. 2012 16:00 hod.
Konec 18. 6. 2012 16:00 hod.

Pro více informací:

http://www.karmaguen.org/
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.