« Zpět na do kalendáře


Téma Udržení čistého pohledu
Přednášející Sax Cammarata
Začátek 25. 1. 2017 19:30 hod.
Konec 25. 1. 2017 21:30 hod.
Místo konání Jaltská 15
Vstupné 80,- Kč
Pořádá Karlovy Vary
Kontakt Saša 602627120

Sax Cammarata je žákem lamy Oleho Nydahla. Narodil se v roce 1974, vystudoval informatiku a v současnosti pracuje v oddělení výzkumu a vývoje ve firmě z oblasti informačních technologií v Bologni. Útočiště přijal v roce 1996 u lamy Oleho Nydahla a v roce 2003 začal na jeho žádost přednášet o buddhismu. Zapojuje se do řady projektů, například do překladů buddhistických textů a meditací do italštiny, udržování národního italského webu věnovaného buddhismu Diamantové cesty a koordinace skupin a center buddhismu Diamantové cesty v Itálii.

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.