« Zpět na do kalendáře


Přednášející Annia Briscoe
Začátek 10. 10. 2016 19:30 hod.
Konec 10. 10. 2016 22:00 hod.
Místo konání Jaltská 15
Vstupné 80,- Kč/50,- Kč
Pořádá Karlovy Vary
Kontakt Saša Červená 602 627 120
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.