« Zpět na do kalendáře


Téma Buddhismus na Západě
Přednášející Jaroslav Pešta
Začátek 23. 1. 2013 18:00 hod.
Konec 23. 1. 2013 21:00 hod.
Místo konání Městská knihovna
Kontakt Míra Jáchym 608200117

Zveme vás na veřejnou přednášku Jana Matušky.

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.