« Zpět na do kalendáře


Přednášející Radek Růžička
Začátek 9. 10. 2012 19:00 hod.
Konec 9. 10. 2012 22:00 hod.
Místo konání Sládkova 309/II
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.