« Zpět na do kalendáře


Přednášející Réka Mathe
Začátek 20. 3. 2017 20:00 hod.
Konec 20. 3. 2017 22:00 hod.
Místo konání Valdštejnská 68
Pořádá Jilemnice
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.