« Zpět na do kalendáře


Téma Sangha
Začátek 6. 6. 2022 20:00 hod.
Konec 6. 6. 2022 22:46 hod.
Místo konání Valdštejnská 68
Vstupné 100 Kč ,- Kč
Pořádá Jilemnice
Kontakt Tomas 00 420 732 121 125

Zveme vás na přednášku cestujícího učitele, žaka Lamy Ole Nydhala.

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.