« Zpět na do kalendáře


Přednášející Karel Trachta
Začátek 21. 6. 2023 19:30 hod.
Konec 21. 6. 2023 20:50 hod.
Místo konání Centrum BDC, Valdštejnská 68
Pořádá Jilemnice
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.