« Zpět na do kalendáře


Téma Ngöndro
Začátek 5. 1. 2023 19:00 hod.
Konec 5. 1. 2023 21:00 hod.
Místo konání Komenského 1
Vstupné 108,- Kč
Pořádá Jihlava
Kontakt [email protected]

Srdečně vás zveme na přednášku s cestující učitelkou Veronikou Hokovskou, žákyní Lamy Oleho Nydahla, na téma „Ngöndro“

Následují otázky a odpovědi a vedená meditace na 16. Karmapu.

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.