« Zpět na do kalendáře


Téma Meditace
Začátek 30. 6. 2022 19:00 hod.
Konec 30. 6. 2022 21:00 hod.
Místo konání Komenského 1
Vstupné 80,- Kč
Pořádá Jihlava
Kontakt Petr Novák (604850925)

Srdečně zveme do Jihlavy na přednášku cestujícího učitele Sergeye Katze z Izraele, žáka Lamy Ole Nydahla.

Přednáška bude v Angličtině, s překladem do češtiny.

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.