« Zpět na do kalendáře


Téma Šest vysvobozujících činů
Přednášející Jakub Kadlec
Začátek 27. 1. 2022 19:00 hod.
Konec 27. 1. 2022 21:30 hod.
Místo konání Komenského 1
Vstupné 80,- Kč
Pořádá Jihlava

Srdečně vás zveme na přednášku s cestujícím učitelem Jakubem Kadlecem, žákem Lamy Oleho Nydahla, na téma „Šest vysvobozujících činů“.

Následují otázky a odpovědi a vedená meditace na 16. Karmapu.

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.