« Zpět na do kalendáře


Téma Vztah učitele a žáka
Začátek 22. 3. 2023 19:00 hod.
Konec 22. 3. 2023 21:00 hod.
Místo konání Komenského 1
Vstupné 100,- Kč
Pořádá Jihlava
Kontakt 604850925
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.