« Zpět na do kalendáře


Přednášející Petra Jarošová
Začátek 5. 11. 2022 10:00 hod.
Konec 6. 11. 2022 20:00 hod.
Místo konání Komenského 1
Pořádá Jihlava

Srdečně zveme do Jihlavy na společný meditační víkend jihlavské a těnovické sanghy.

Program:
Sobota 5. listopadu:
10:00 – zahájení meditačního víkendu společnou meditací na 16. Karmapu
11:00-  individuální praxe
13:00 – oběd
15:00 – individuální praxe
17:00 – Prezentace rozvoje Těnovic
18:00 – večeře
20:00 – přednáška Petry Jarošové na téma Meditace

Neděle 6. listopadu:
9:00 – snídaně
10:00 – společná meditace na 16. Karmapu
11:00 – přednáška Petry Jarošové na téma Ngondro
13:00 – oběd
15:00 – individuální praxe
16:00 – Streaming s lamou Olem
18:00 – večeře
19:30 – společná meditace na 16. Karmapu

Registrujte se prosím přes https://strawpoll.com/polls/BDyNj3aXwyR
nejpozději do čvtrku 3.11. včetně
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.