« Zpět na do kalendáře


Téma Čtyři přípravná cvičení
Přednášející Daria Martens
Začátek 6. 4. 2016 19:00 hod.
Konec 6. 4. 2016 23:00 hod.
Místo konání Brněnská 35
Pořádá Jihlava
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.