« Zpět na do kalendáře


Téma Rozvoj na cestě
Přednášející Angelika Tesch
Začátek 22. 4. 2014 19:00 hod.
Konec 22. 4. 2014 22:00 hod.
Místo konání Brněnská 35
Vstupné 60,- Kč
Pořádá Jihlava
Kontakt +420 773 057 108, [email protected]
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.