« Zpět na do kalendáře


Přednášející Jan Matuška
Začátek 13. 11. 2013 19:00 hod.
Konec 13. 11. 2013 23:00 hod.
Místo konání tř. 17. listopadu 279/20, Přerov
Kontakt Ladislav Novák, tel: +420 724 777 638

Zrušeno

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.