« Zpět na do kalendáře


Téma Buddhismus na Západě
Přednášející Jakub Kadlec
Začátek 3. 10. 2013 19:00 hod.
Konec 3. 10. 2013 22:00 hod.
Místo konání Obecní dům, Sál purkmistrů, přízemí, Ostrožná 46
Vstupné 70,- Kč
Kontakt +420 724 521 506 (Honza)

Zveme vás na veřejnou přednášku v Opavě.
Přednášet bude Jakub Kadlec na téma „Buddhismus na Západě“.

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.