« Zpět na do kalendáře


Přednášející Denes Andras
Začátek 27. 5. 2015 19:00 hod.
Konec 27. 5. 2015 22:00 hod.
Místo konání Sládkova 309/II

Zveme vás na interní přednášku Deneše Andrase (HU), která se uskuteční ve středu 26.května od 19.00 hod.

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.