« Zpět na do kalendáře


Téma Jak se věci mají
Přednášející Frank Kruse
Začátek 18. 2. 2016 18:00 hod.
Konec 18. 2. 2016 22:00 hod.
Místo konání kpt. Jaroše 110
Vstupné 80,- Kč/50,- Kč,- Kč
Pořádá Klatovy
Kontakt Olga 724 954 418

od 18,00 bude připravená večeře

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.