« Zpět na do kalendáře


Téma Pohled, meditace a aktivita
Přednášející Sax Cammarata
Začátek 25. 2. 2013 19:00 hod.
Konec 25. 2. 2013 22:00 hod.
Místo konání Komenského 266
Vstupné 50 kč,- Kč
Kontakt Jana, telefon 724 022 699

Zveme Vás na interní přednášku do Královehradeckého centra.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.