« Zpět na do kalendáře


Téma Láska a partnerství
Přednášející Sax Cammarata
Začátek 26. 2. 2013 19:00 hod.
Konec 26. 2. 2013 22:00 hod.
Místo konání Komenského 266
Vstupné 50kč,- Kč
Kontakt Jana, telefon 724 022 699

Zveme Vás na 2 interní přednášky.

První z nich bude určena rodičům s dětmi, samozřejmě ne jenom.

téma: Vztah učitele a žáka (cesta identifikace, význam transmise a neformální praxe)

čas: 15:00hod

cena: 50kč

 

 

Druhá přednáška proběhne v 19:00hod na téma Láska a partnerství, viz níže.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.