« Zpět na do kalendáře


Přednášející Kenn Maly
Začátek 12. 4. 2016 19:00 hod.
Konec 12. 4. 2016 22:00 hod.
Místo konání Komenského 266
Kontakt Hanka 605 239 081

Zveme vás na interní přednášku.

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.