« Zpět na do kalendáře


Téma Ngöndro- přípravná cvičení
Přednášející Karolína Pospíšilová
Začátek 17. 6. 2014 20:00 hod.
Konec 17. 6. 2014 23:00 hod.
Místo konání Komenského 266
Vstupné 50 kč,- Kč
Kontakt Adéla 603 527 981

Zveme Vás na interní přednášku

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.