« Zpět na do kalendáře


Přednášející Gerhard Waldner
Začátek 19. 5. 2017 18:30 hod.
Konec 21. 5. 2017 16:00 hod.
Místo konání Dvořákova 1541/10
Pořádá Ústí nad Labem

Kamarádi,

zveme vás na meditační víkend do Ústí nad Labem s Německým cestujícím učitelem Gerhardem Waldnerem ze Schwarzenbergu.
Víkend bude zaměřený na meditaci a přednášky především týkající se retreatových center – z důvodu vznikajícího projektu Severočeského retreatového centra.
Program:
Pátek
19:00 večeře
20:00 meditace na 16. Karmapu
20:30 vlastní praxe
22:00 a little party
Sobota
9:00 snídaně
10:00 vlastní praxe
11:30 přednáška na téma Meditace
13:00 oběd
14:00 kafíčko a prezentace projektu RC
15:00 výlet na místo budoucího RC
17:00 vlastní praxe
19:00 večeře
20:00 přednáška na téma Historie Schwarzenbergu
23:00 BIG PARTY
Neděle
9:00 snídaně
10:00 přednáška na téma Fungování retreatových center
12:00 oběd
13:30 vlastní praxe
15:00 úklid :)
Gerhard Waldner – přijal útočiště v roce 1984, spolu s bývalou ženou Karolou Schneider založili retreatové centrum ve Schwarzenbergu.
Ceny:
snídaně/oběd/večeře 40Kč/70Kč/70Kč
1 noc 80Kč
přednáška 80Kč (60Kč studenti)
Registrujte se prosím zde: http://doodle.com/poll/u35mny7werr99fsm
Pro více info volejte 722 005 017.
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.