« Zpět na do kalendáře


Přednášející Rafal Olech
Začátek 19. 11. 2015 19:00 hod.
Konec 19. 11. 2015 22:00 hod.
Místo konání Zámecké náměstí 37
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.