« Zpět na do kalendáře


Přednášející Frank Kruse
Začátek 11. 3. 2014 19:00 hod.
Konec 11. 3. 2014 23:00 hod.
Místo konání Zámecké náměstí 37
Vstupné 70 Kč / (studenti, důchodci) 50,- Kč

Srdečně Vás zveme na interní přednášku Franka Kruse.

Přednášky budou v angličtině s překladem do češtiny.

 

Program
17.00 vysvětlení k praxi Diamantová mysl

19.00 přednáška (téma bude upřesněno)

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.