« Zpět na do kalendáře


Přednášející Lama Ole Nydahl, Šerab Gjalcen Rinpoče
Začátek 5. 8. 2013 09:37 hod.
Konec 18. 8. 2013 09:37 hod.

V Evropském centru letos proběhne letní kurz s lamou Olem Nydahlem a Šerabem Gjalcchenem rinpočhem.

Program:

  • 5. – 10. srpna – kurz phowy, lama Ole Nydahl
  • 11. sprna – zmocnění na Amitábhu
  • 12. srpna – učení na téma Učitelé na stromu útočiště
  • 13. srpna – učení na téma Jidamy na stromu útočiště
  • 14. srpna – učení na téma Ochránci na stromu útočiště
  • 15. srpna – 8hodinová meditace na Milující oči
  • 16. – 17. srpna – vysvětlení k invokaci Mahákály
  • 18. srpna – zmocnění na Mahákálu.

Výše uvedená učení a zmocnění bude předávat Šerab Gjalcchen rinpočhe. Lama Ole Nydahl pak obvykle předává další vysvětlení ve večerních hodinách. Více informací najdete zde.

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.