« Zpět na do kalendáře


Téma Jak být užitečný
Přednášející Radek Růžička
Začátek 20. 11. 2014 19:00 hod.
Konec 20. 11. 2014 21:30 hod.
Místo konání Legionářská 563
Vstupné 70Kč / 50Kč,- Kč
Kontakt Martin 604 971 312

Zveme Vás na interní přednášku.

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.