« Zpět na do kalendáře


Téma Buddhismus a partnerství
Přednášející Petra Jarošová
Začátek 21. 10. 2015 20:00 hod.
Konec 21. 10. 2015 22:30 hod.
Místo konání Legionářská 563
Vstupné 70kč / 50kč,- Kč
Kontakt Michal 732 451 542

Zveme Vás na interní přednášku.

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.