« Zpět na do kalendáře


Téma Otázky a odpovědi
Přednášející Karel Kácha
Začátek 25. 3. 2015 19:00 hod.
Konec 25. 3. 2015 22:30 hod.
Místo konání Legionářská 563
Vstupné 70 kč,- Kč
Kontakt 732 451 542
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.