« Zpět na do kalendáře


Téma Mistři linie Kagju
Přednášející Jakub Kadlec
Začátek 15. 2. 2017 20:00 hod.
Konec 15. 2. 2017 23:00 hod.
Místo konání Legionářská 563
Vstupné 50 kč,- Kč
Kontakt MIchal 732 451 542

Srdečně Vás zveme na interní přednášku.

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.