« Zpět na do kalendáře


Začátek 23. 6. 2014 17:00 hod.
Konec 23. 6. 2014 20:00 hod.
Místo konání Legionářská 563
Kontakt Iva 604 509 977

Chcete-li se více dozvědět o buddhismu a meditaci, můžete v pondělí 23. června od 17 hodin navštívit Centrum buddhismu diamantové cesty

v Legionářské ulici č. p. 563 (budova Geodezie). Členové centra Vám rádi poskytnou odpovědi na Vaše otázky a budete-li mít zájem můžete si

vyzkoušet meditaci a také zapůjčit nebo koupit knihy a časopisy o buddhismu.

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.