« Zpět na do kalendáře


Téma Neformální praxe
Přednášející Frank Kruse
Začátek 15. 6. 2017 20:00 hod.
Konec 15. 6. 2017 22:00 hod.
Místo konání Legionářská 563
Vstupné 80 kč,- Kč
Kontakt 730 928 009 Martin

Zveme vás na interní přednášku

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.