« Zpět na do kalendáře


Téma Učitel a žák
Přednášející Denes Andras
Začátek 11. 5. 2016 20:00 hod.
Konec 11. 5. 2016 22:30 hod.
Místo konání Legionářská 563
Vstupné 70 kč,- Kč
Kontakt Michal Polák 732 451 542

Zveme vás na interní přednášku

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.