« Zpět na do kalendáře


Téma Bódhičita
Přednášející Marek Witek
Začátek 8. 11. 2016 19:00 hod.
Konec 8. 11. 2016 21:00 hod.
Místo konání Prokopa Holého 139/21

Zveme Vás na interní přednášku Marka Witka na téma bódhičita.

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.