« Zpět na do kalendáře


Téma Buddhismus v každodenním životě
Přednášející Radek Růžička
Začátek 15. 5. 2013 18:00 hod.
Konec 15. 5. 2013 21:00 hod.
Místo konání Studovna městské knihovny, Ostravská 67
Vstupné 60,- Kč
Pořádá Český Těšín
Kontakt +420 776 163 787 (Magda)

Srdečně vás zveme na veřejnou přednášku.

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.