« Zpět na do kalendáře


Téma Význam Sanghy
Přednášející Marek Rosinski
Začátek 20. 4. 2022 19:00 hod.
Konec 20. 4. 2022 21:30 hod.
Místo konání Na Horkách 1122/33
Vstupné 100,- Kč
Pořádá Český Těšín
Kontakt 792 363 066

Srdečně vás zveme na přednášku cestujícího učitele Marka Rosinského, žáka Lamy Oleho Nydahla. Přednáška začíná v 19 hodin. Následují otázky a odpovědi a vedená meditace na 16. Karmapu.
Chcete-li navštívit naše buddhistické centrum poprvé, pak je tato přednáška vhodná i pro Vás.

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.