« Zpět na do kalendáře


Přednášející Piotr Kaczmarek
Začátek 14. 10. 2022 19:30 hod.
Konec 16. 10. 2022 18:00 hod.
Pořádá Český Těšín

Zveme Vás na meditační víkend s cestujícím učitelem Piotrem Kaczmarkem z Polska, dlouholetým žákem Lamy Oleho Nydahla.

Prosíme registrujte se do čtvrtka 13.10. včetně.

PROGRAM

Pátek
18:30 – večeře
19:30 – přednáška na téma „Buddhismus v moderním světě“

Sobota
8:30 – snídaně
9:30 – meditace na 16. Karmapu
10:30 – individuální praxe
13:00 – oběd
14:30 – přednáška na téma „Ngöndro – čtyři přípravné praxe“
16:30 – individuální praxe
18:00 – večeře
19:30 – přednáška na téma „Vztah učitele a žáka“

Neděle
8:30 – snídaně
9:30 – meditace na 16. Karmapu
10:30 – přednáška na téma „Karma – příčina a následek“
13:00 – oběd
14:30 – individuální praxe
16:00 – streaming s Lamou Olem

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.