« Zpět na do kalendáře


Přednášející Wojtek Tracewski
Začátek 11. 10. 2017 19:00 hod.
Konec 11. 10. 2017 22:00 hod.
Místo konání Na Horkách 1122/33
Pořádá Český Těšín
Kontakt +420 737 630 591
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.