« Zpět na do kalendáře


Téma Meditace
Přednášející Réka Mathe
Začátek 6. 3. 2013 19:00 hod.
Konec 6. 3. 2013 23:00 hod.
Místo konání Božkova 10
Vstupné 60,- Kč
Pořádá Český Těšín
Kontakt +420 776 163 787 (Magda)

Zveme vás na interní přednášku.

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.