« Zpět na do kalendáře


Téma Karma - příčina a následek
Přednášející Petra Jarošová
Začátek 31. 3. 2023 19:00 hod.
Konec 31. 3. 2023 21:00 hod.
Místo konání Riegrova 51
Vstupné 100,-,- Kč
Pořádá České Budějovice / Vyhlídky
Srdečně vás zveme na veřejnou přednášku s Petrou Jarošovou, cestující učitelkou Diamantové cesty, žákyní Lamy Oleho Nydahla.
Přednáška začíná v 19h hodin. Následují otázky a odpovědi a vedená meditace na 16. Karmapu.
Chcete-li navštívit naše buddhistické centrum poprvé, pak je tato přednáška vhodná i pro Vás.
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.