« Zpět na do kalendáře


Téma Co je buddhismus Diamantové cesty
Přednášející Jakub Kadlec
Začátek 3. 10. 2022 19:00 hod.
Konec 3. 10. 2022 21:00 hod.
Místo konání Senovážné nám. 6
Vstupné 100,-,- Kč
Pořádá Vyhlídky / České Budějovice
Srdečně vás zveme na veřejnou přednášku s cestujícím učitelem Jakubem Kadlecem, žákem Lamy Oleho Nydahla.
Přednáška začíná v 19h hodin. Následují otázky a odpovědi a vedená meditace na 16. Karmapu.
Chcete-li navštívit naše buddhistické centrum poprvé, pak je tato přednáška vhodná i pro Vás.
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.