« Zpět na do kalendáře


Téma Ngondro
Přednášející Zuzana Ilavská
Začátek 4. 5. 2017 18:00 hod.
Konec 4. 5. 2017 21:30 hod.
Místo konání Sokolský ostrov 1
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.