« Zpět na do kalendáře


Přednášející Peter Lahucky
Začátek 4. 12. 2014 19:00 hod.
Konec 4. 12. 2014 22:00 hod.
Místo konání Hradební 35

Srdečně Vás zveme na interní přednášku Petera Lahucskyho do Českých Budějovic. Téma: Pohled a jednání

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.